Các văn bản liên quan        -------------->>   Văn bản Bộ NN&PTNT

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (14/03/2017)

Tải văn bản tại đây !