Giới thiệu        -------------->>   Cơ Cấu Tổ Chức

Cơ Cấu Của Trung Tâm Thanh Long (14/11/2011)

Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận

Cơ cấu tổ chức

Địa chỉ: Số 17, Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: (062) 3829669        Fax: (062) 3829704

I. Ban Giám đốc:

1. Bà: Đào Thị Kim Dung - Giám đốc

- Cơ quan: 062.3829704            

- Email: daokimdungbt@gmail.com

 

2. Ông: Nguyễn Đức Trí - Phó Giám đốc

- Cơ quan:   062.3829669     

- Email: ductridragon@gmail.com

II. Các phòng và bộ phận chuyên môn trực thuộc:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Ông: Lê Hải Bằng – Trưởng phòng

- Di động:  0919442973

2. Phòng Kỹ thuật – Chuyển giao công nghệ

- Ông: Trần Quốc Phong – Trưởng phòng

- Di động: 0933415151

3. Phòng Chính sách – Thông tin – Thị trường

- Ông: Trần Phú Đức – Trưởng phòng

- Di động: 0939025409

4. Trạm thực nghiệm Thanh long Hàm Minh

- Địa chỉ: Km 23, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

- Ông: Nguyễn Thành Nam – Trạm Trưởng

- Cơ quan: 062.3673117

- Di động: 0975844850